Геральдика Кременчуга

 Герб Кременчуга — уездного города Полтавской губернии Российской империи Высочайше утвержден 24 апреля 1798 года, на голубом щите серебрянная полоса, которая символизирует р.Днепр, протекающую через город. Герб Кременчуга Советсткого периода

Караимы и Кременчуг

Караимы – немногочисленная народность, живущая в городах Крыма, в других областях Украины, Тракайском районе Литвы, а также в Польше. Караимский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков. В настоящее время караимы говорят, преимущественно, на украинском и русском языке, а по характеру быта и деятельности не отличаются от окружающего населения.

Історія Кременчука в контексті німецької колонізації

З часів сивої давнини тягнеться коріння взаємовідносин між українським та німецьким народами. Одним з проявів духовних контактів між ними було розповсюдження в Україні Магдебурзького права. Протягом XIV – XVII ст.ст. ним користувалось чимало міст України – Львів, Кременець, Вінниця, Житомир, Чернігів, Полтава, Гадяч, Лубни, Ніжин та ін. Чимало німців залишили глибокий слід в історії та […]

К истории древлеправославных общин в г.Кременчуге

В XVII в. в Русской Церкви в результате так называемых «реформ» Патриарха Никона произошел раскол. В результате преследований противники «реформы» вынуждены были бежать, скрываться, переселяться в отдаленные районы Империи или за ее пределы, в том числе и в Малороссию-Украину. Сначала они селились в северо-восточном регионе, а в XVIII в. стали продвигаться на Правобережье и Юг […]

СТАРООБРЯДЦІ В ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУКА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХVІІІ СТ. – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

Історія старообрядництва в Кременчуці почалася з другої половини ХVІІІ століття, коли місто стає центром новоствореної Новоросійської губернії і уряд шляхом пільг залучає для освоєння нових земель різні етнокультурні та соціальні групи населення, у тому числі і старовірів. З 60-х років XVIII ст. до Новоросії почали переселятися мешканці стародубських  слобід з Чернігівської губернії (нині територія РФ). […]