| sadowod.com | vivaspb.com |
Научно-исторический сайт Кременчуга, Крюкова и их окраин

 

27.09.1798 - разрешено евреям учавствовать в городских выборах и назначать их на должности.

1798 год - Сад построеный Потёмкиным к приезду Екатерины II переходит во владение Городской думе.

1801 год - начато строительство Соборно - Успенской церкви. Начало строительство городской думы. Окончено строительство в 1803 году. 1802 год - Кременчуг приписан к Полтавской губернии.

10 апреля 1803 года день рождения площади Победы в Кременчуге. Александр I "Высочайше конфирмовал", тоесть утвердил план нового уездного центра Полтавской губернии - города Кременчуг

23.06.1803 - Крюков причислен к ведомству Кременчугской городской полиции.

1805 год - Открыто поветовое училище и приходская школа.

1806 год - В городе Кременчуг был сформирован Кременчугский полк.

1809 год - Открытие Кременчугской фабрики по изготовлению ткани. Владелец немецкий колонист Гелицер.

1812 год - Основан кожзавод немецким фабрикантом Рупрехтом.

1816 год - на Александровской площади в городе Кременчуг был построен Успенский собор.

17.05.1817 - Крюков по всем частям правления присоединён к Полтавской губернии.

1820 год - наводнение в Кременчуге

1828 год - Общество немцев открыло на улице Весёлой Лютеранскую церковь.

1831 год - Основано Кременчугское лютеранское однокласное училище при Лютеранской церкви.

1834 год - Открыто Кременчугское однокласное городское приходское училище.

1837 год - Повелено определить в Кременчуге городского архитектора.

1838 год - Пожар в Кременчуге.

1839 год - Запрещено строительство в черте города строений с соломенной крышей.

1841 год - построена фабрика агрономических орудий помещиком Потёмкиным.

1842 год - В Кременчуге основана первая табачная фабрика

1843 год - город Кременчуг посетил Т.Г. Шевченко.

1844 год - На механическом заводе в городе Кременчуг была запущена первая паровая машина.

1845 год - Наводнение в Кременчуге

1846 год - Приказано постройку кузниц производить только за речкой Рудой.

18.07.1848 - Пожар. Сгорело 350 домов.

1853 год - Пожар в Кременчуге.

1855 год - Пожар в Кременчуге. Построена Большая синанога на капитал, собранный еврейским сообществом.

1856 год - Основано Крюковское 1 городское однокласное начальное народное училище.

1859 год - К.И.Бер наследник немецких колонистов открыл "Садовое заведение" в самом Кременчуге и розсадник ("питомник") возле села Песчаное.

Кременчук 200 років тому

Автор: По материалам Весника Кременчуга. Опубликовано в Полтавский до капиталистический период

Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Наводимо опис Кременчука, зроблений 200 років тому. Його колись, під певним ювілейним „соусом” (під титулом „Полтавская губерния за 45 лет пред сим”), опублікували „Полтавские губернские ведомости” за 1851 р. Це перший знаний науці подібний статистичний огляд (і можливо найбільш докладний) часів існування Полтавської губернії (1802-1920 рр.), причому він зафіксував цікаву і, на жаль, малознану сучасному кременчужанину сторінку історії Кременчука, коли тут кипів новий „будівельний бум”, співставний хіба з „будовами комунізму” століття наступного. Саме тоді завершувалось формування основної міської інфраструктури та закладався ґрунт сталого розвитку міста на ціле століття, а значення цього часу в процесі формування специфічної кременчуцької ідентичності та самоусвідомлення громади-локалької спільноти взагалі важко переоцінити.

Газета "Земский обзор" як джерело з історії Полтавщини другої половини ХІХ століття

Автор: Крот В.О.. Опубликовано в Полтавский до капиталистический период

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

В джерельній базі нової історії України провідне місце займають періодичні видання, основними різновидами яких виступають газети і журнали. Важливою їхньою рисою є комплексний синтетичний характер. У них представлено багато форм інформації, зокрема документальна, поточно-хронікальна, особового характеру.

Ключовим завданням сучасної української історичної науки залишається введення до обігу нових джерел та їх неупереджений аналіз. Це, зокрема, стосується дослідження місцевих земських видань, які можуть стати в пригоді при вивченні соціально-економічної історії України. Одним з них є тижневик "Земский обзор", який на сьогоднішній день залишається малодослідженим українськими вченими. В третьому томі "Енциклопедії історії України" про названий часопис вміщено невеличку замітку київського науковця О. Яся[1]. Проблеми становлення земської преси України другої половини XIX початку XX століття вивчав А.Гуз[2].

Мета нашої публікації полягає в аналізі часопису "Земский обзор" як джерела з соціально-економічної історії нашого краю.

ПОВЕНІ ДНІПРА В КРЕМЕНЧУЦІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ

Автор: Гнідаш Інна Алімівна Рой Ірина Олександрівна . Опубликовано в Полтавский до капиталистический период

Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Життєдіяльність Кременчука завжди була тісно пов’язана з найбільшим водним масивом Полтавської губернії – Дніпром. У різні роки річка підіймалася у своєму рівні та розливалася на прилежні території, що завдавало немалих збитків міському господарству та кременчужанам. Актуальність теми полягає у недостатньому опрацюванні науковцями та істориками і висвітленні у краєзнавчій літературі проблематики повеней першій половини XIX століття.