Загальні праці про місто.

Загальні праці про місто. 1. Дроздова О. Видання Статистичного бюро Полтавського губернського земства як джерело краєзнавчих відомостей // Бібліотечна планета. — 2001.- № 1.- С.35 2. Игнатенко А.А. 115 лет исследованию В.И.Вернадським Кременчугского узла: По матеріалам эпистолярного наследия академіка В.И.Вернадського.- Кременчук, 2006.- 69 с. 3. Каруновський Ф. Топографічний опис Полтавської губернії, складений старшим вчителем Полтавської […]