Необычные явления природы под Кременчугом

Необычные явления природы под Кременчугом В моей жизни было несколько встреч с неопознанными летающими объектами, с необъяснимыми явлениями. В начале 80-х моя мать работала детским врачом-логопедом в г. Кременчуге, и, как-то, на пару недель ей пришлось поехать в Харьков, на курсы повышения квалификации. Взяла и меня. Ехали на поезде, а когда, по прибытии в Харьков, […]

Кременчугские казаки на строительстве канала на Ладоге

Кременчугские казаки на строительстве канала на Ладоге «Сведеніе Сотні Кременчуцкой коликое число ходило козаков до Ладоги на канальную роботу и як много их от нужди померло; много теж оттуду по-вернувшихся пооставалося хорих и в яких городах великоросийских и яковую имеют утрату в конях и оружжи и в иних речах будучи при великой нужде на харч […]

Структурно-семантичний аналіз типових моделей кременчуцької міської топонімії

Структурно-семантичний аналіз типових моделей кременчуцької міської топонімії Сучасна лінгвістична парадигма антропозорієнтованого розуміння сутності й природи мови дає змогу обґрунтовувати ономастику як науку, що якнайтісніше пов’язана з людиною. В ономастичній картині світу відбивається характер культури кожного народу і кожної людини – ім’ядавця [1, с.3]. Тому теза про історико-культурну цінність власних назв не потребує доказів.

Міський район Кременчука – Занасип

Міський район Кременчука – Занасип Виникнення занасипського району пов’язане з проведенням Харківсько-Миколаївської залізниці через Кременчук і включенням міста в загальноросійську мережу залізних доріг у другій половині ХІХ ст. Влітку 1871 року через Кременчук почався рух поїздів. Місто отримало зв’язок з Москвою, центральними областями Росії та чорноморськими портами.

Занасип у спогадах його мешканців

Занасип у спогадах його мешканців Занасип – один з історичних районів Кременчука. Історія його до цього часу майже не досліджена краєзнавцями, тому ми спробували розпочати цю роботу. Виникнення занасипського району пов’язане з проведенням Харківсько–Миколаївської залізниці через Кременчук і включенням міста в загальноросійську мережу залізних доріг у другій половині ХІХ ст. Але справжній інтенсивний розвиток Занасипу […]

Тайны полтавских и кременчугских кладов

Тайны полтавских и кременчугских кладов В 1984 году в Кременчуге во время земляных работ на Бульваре Пушкина был обнаружен клад из серебряных и золотых изделий весом в 30 килограмм. Об этом кладе (по бульвару Пушкина тогда прокладывали траншеи для теплотрассы) гудел тогда не только Кременчуг, но и вся Полтавская область. Что же было обнаружено в […]

Гадяцький повіт під час Першої світової війни

Гадяцький повіт під час Першої світової війни Кожний новий етап розвитку цивілізації має свою точку відліку. Падіння Західної Римської ім- перії ознаменувало кінець історії Стародавнього світу, а Велика французька революція ліквідувала пережитки «довгого Середньовіччя». Генезис сучасної цивілізації щільно пов’язаний із соціо- культурними процесами, поштовх яким дала Перша світова війна. «Історія ще не знала таких збройних […]

ДМИТРО ЯВОРНИЦЬКИЙ У МЕМУАРАХ ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА

ДМИТРО ЯВОРНИЦЬКИЙ У МЕМУАРАХ ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА Сьогодні в Україні відбувається розвиток історичної науки та її галузей. Біографічні дослідження мають на меті відтворення на основі фактів і документів життя та діяльності видатних осіб. У цьому процесі використовуються найрізноманітніші джерела, зокрема мемуари, у яких події викладаються через призму сприйняття їх авторами. За влучним висловом В. Воронова, – […]

УКРАЇНА У ЧАСИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ БІЖЕНСТВА (1914 – 1918 рр.)

УКРАЇНА У ЧАСИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ БІЖЕНСТВА (1914 – 1918 рр.) Велика війна 1914 – 1918 рр., як її назвали сучасники, Перша світова війна, як вона відома нащадкам, стала фатальною помилкою і трагедією для європейської спільноти та людської цивілізації в цілому. Велика війна, в яку кожна з європейських держав вступала мало не з […]

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ШКІЛЬНОЇ НАРОДНОЇ ОСВІТИ 30-х – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 40-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ШКІЛЬНОЇ НАРОДНОЇ ОСВІТИ 30-х – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 40-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Питання реформування освітньої системи для України сьогодні стоїть гостро та актуально. Розробка нових методів і систем навчання дітей у школах залишається однією з головних тем обговорення на найвищих урядових рівнях. Реформування середньої освіти неможливе без розвитку і удосконалення змісту освіти […]

РОЛЬ П.Г. ЖИТЕЦЬКОГО В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

РОЛЬ П.Г. ЖИТЕЦЬКОГО В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА Павло Гнатович Житецький – український мовознавець, лексикограф, педагог, громадський діяч, доктор російської словесності (1908), член-кореспондент Петербурзької Академії наук (1898), член Історичного товариства Нестора-літописця (1879), Наукового товариства імені Шевченка (1903), учений, який започаткував і розвинув новий напрямок – історію української літературної мови, досліджував історичну фонетику української мови, зокрема Пересопницьке […]

ЛИЧНО ПРЕДАННЫЙ (о К.Ворошилове)

ЛИЧНО ПРЕДАННЫЙ (о К.Ворошилове)

ЛИЧНО ПРЕДАННЫЙ (о К.Ворошилове) ЛИЧНО ПРЕДАННЫЙ — о К.Ворошилове, не смотря на прошедшие годы — остается много вопросов и тайн. В годы пика репрессий 1937 – 1938 года из 5 маршалов Советского Союза в живых осталось только два: К.Е. Ворошилов и С. М.Будённый. О том, почему уцелел, С.М.Будённый откровенно высказал в 1937 году командиру конного […]

СУДЬБЫ ПОЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В 1920 – 1930 ГОДОВ В УКРАИНЕ

СУДЬБЫ ПОЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В 1920 – 1930 ГОДОВ В УКРАИНЕ В 1920-х годах в Украине в рамках государственной политики в сфере национальных отношений была проведена значительная работа по обеспечению национально-культурных, языковых интересов национальных меньшинств. По переписи населения 1926 года национальные меньшинства составляли порядка 20 процентов населения Украины. На Украине проживало 467,1 тысяч поляков. В местах […]

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ Життя швидкоплинне, і з кожним роком Велика Вітчизняна війна все далі йде в історію. І з кожним роком ми, на жаль, втрачаємо наших дорогих ветеранів – живих свідків тих подій, хто воював, йшов на смерть за свою країну. Не шкодуючи сил і здоров’я, наші […]

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ — АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ — АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ Аналізуючи суть другої світової війни в історії українського народу, насамперед мусимо відповісти на низку питань, які ще й сьогодні є «білими плямами» цієї війни. Сьогодні постало багато питань щодо цієї війни і її відношення до нас, українців.Не секрет, що в підручниках для школярів і студентів […]