История

История Кременчугского края

История

История Кременчугского края — люди и события в статьях и книгах

Альманах пошани й визнання Полтавщини: 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть: Презентаційно – іміджеве видання .- Полтава: Артполіграфсервіс, 2003.- 207 с.
Бергер Є.А. Розвиток кременчуцького промислового району у повоєнний період // « Проблемы создания нових машин и технологий» Научные труды КГПИ Вып. 1. – Кременчуг, 1999. – С.511. ( Музей КДУ )
Білоусько О.А. та ін. Новітня історія Полтавщини (I половина XX століття): Підручник для 10 класу. — Полтава: Оріяна, 2005.- 312 с., іл..
Безсмертя. Книга пам’яті України. 1941 – 1945.- К.: Пошук. Видав. агентство “Книга пам’яті України”, 2000.- 944 с. (Кременчук – С.70, 78-79, 138-140, 181-182, 255, 266, 270-271, 274, 278, 285, 675.
Бойко М.К. Соціальна структура міського населення Полтавщини за даними перепису 1923 року // Тези доповідей і повідомлень другої Полтавської наукової конференції з історичного краєзнавства. — Полтава, 1991.- С.47
Брицький П. Відомості німецьких мандрівників і послів – важливе джерело історії українського народу: Дослідження закордонної джерельної спадщини про минуле України (Згадується Кременчук) // Пам’ять століть. — 2003.- № 6.- С.8
Вирський Д.С. “Українне місто”: Кременчук від заснування до 1764 р.: Монографія. — К., 2004.- 436 с.
Вирський Д.С. Кременчук 1917 – 1920 рр. провінційні образи революції: Монографія. — К., 2003.- 80 с.
Вирський Д. Північна війна і Кременчуччина: локальний вимір глобального // «Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав»: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава, 2009. – С. 275.
Вохмянін В. Постать із забуття: Генерал Петро Вовкобой (народився на Полтавщині) // Київська старовина. — 2003.- № 2.- С.133
Голод 1946 1947 років на Полтавщині (до 50-річчя трагедії): Матеріали і документи / Упоряд. О.П.Єрмак, Л.М.Мокляк, М.І.Назаренко. — Полтава: Б/в, 1996.- 139 с.
Грищенко А. Прем’єр – міністр України часів директорії (кінець 1918 – 1920р.р.) : Борис Миколайович Мартос (наш земляк) // Київська старовина. — 2001.- № 5.- С.96
Грузини в Кременчуці // Розсоха Л. Грузини в Україні. Шляхами Давида Гурамішвілі: Монографічне дослідження.- Миргород: “Миргород”, 2005.- С.55
Государственное предприятие Министерства обороны Украины Кременчугское карьероуправление «Кварц». – Кременчуг: Джун Арт, 2008. – 27с.
Донченко С.А. Флагман штурмовой авиации: Битва за Дніпр (упоминается Кременчук с. 78-79, 82-83).- Киев: Политиздат Украины , 1988.- 223 с.
Драгоманов Михайло Петрович: Публіцист, історик, літературознавець, фольклорист, економіст, філософ, громадський діяч // Шаров І. 100 видатних імен України .- К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 1999.- С.137
Євселевський Л. Кременчуцька дивізія народного ополчення в боях за місто: 1941 рік // Тези доповідей і повідомлень другої Полтавської наукової конференції з історичного краєзнавства. — Полтава, 1991.- С.53
Єрмак О.П. Проведення перепису населення 1920 р. На Полтавщині // Тези доповідей і повідомлень другої Полтавської наукової конференції з історичного краєзнавства. — Полтава, 1991.- С.33
Єсипов Г. Подорож імператриці Катерини II до Південної Росії 1787 року: Зима в Києві (згадується Кременчук) // Хроніка 2000.-Випуск 55-56. Рік видання XII.- С.216
З любов’ю до рідного міста..: Короткий путівник по пам’ятках історії та культури Кременчука. — Кременчук: Мышка-Наружка, 2007. – 31с.
Іванченко О.М. Герої Кременчуччини: Документальні нариси про Героїв Радянського Союзу Кременчука та Кременчуцького району. — 2-е вид., перероб і доп.- Кременчук: Кременчук, 2001.- 81 с.
Історія України в особах: Козаччина (Мартин Пушкар, Павло Тетеря, Євстафій Гоголь, Іван Мазепа, Данило Апостол, Мехлиседек Значко-Яворський, Полетики, Василь Капніст).- К.: Україна, 2000.- 302 с.,іл..
Капустян Г.Г. Дві «правди», або українське село в двадцяті роки двадцятого століття. – Кременчук, 2003. – 324с. (Музей КДУ )
Капустян Г.Г. Пам’ять 33-го кличе молодих: сповіді свідків і слово історика ( науково-пошуковий проект ). – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2008.- 596с.
Качко Ю.С. Кременчугский мост и его судьба сквозь десятилетия. // Вісник КДПУ. – Кременчук, 2005. — № 6. – С.31 ( Музей КДУ )
Каюн В. Становлення агрономічної служби на Полтавщині в роки столипінських реформ: Історія // Київська старовина. – 2007. -№ 2. – С.98.
Коваль А.П. Знайомі незнайомці: Походження назв населень України (Кременчук — с.62).-К.: Либідь, 2001.- 304 с.
Кременчук, 9 травня 2005 року. — Б.м.: Б.в., 2005.- 12 листівок
Кременчуку – 435 років: Матеріали науково-практичної конференції. – Кременчук, 2006. – 191.
Крот Л.М. Роль земських установ Полтавської губернії в організації та діяльності сільськогосподарських складів: Історія XIX ст.// Регіональні перспективи. — 2003.- № 2-3.- С.106
Крот Л.М. Роль кременчуцького повітового земства в становленні та діяльності кооперації на селі // Регіональні перспективи. — 2003.- № 6.- С.25
Куруківська угода // Українське козацтво: Мала енциклопедія. — Київ: Генеза; Запоріжжя; Прем’єр, 2002.- С.283
Лактіонов-Стезенко М.П. Смак трави або Приклад швидкої побудови соціалізму в окремо взятій країні. — К.: Дніпро, 2003.- 381 с.
Лахижа М. Розвиток чумацтва на Полтавщині // Тези доповідей і повідомлень другої Полтавської наукової конференції з історичного краєзнавства. — Полтава, 1991.- С.9
Лушакова А.М. Архитектура и строительство Крюкова в послевоенный период ( 1944 – 1959 ) // Вісник КДПУ імені М.Остроградського. Вип.5. Ч.1. – Кременчук, 2009. – С.140. ( Музей КДУ )
Лушакова А.М. З історії дніпровської переправи та мосту через Дніпро в районі Кременчука // « Проблемы создания новый машин и технологий» .Научные труды КГПИ 1999 год. Вып.1. – Кременчуг, 1999. – С. 486. ( Музей КДУ )
Лушакова А.М. К 230 – летию основания немецкой колонии в Кременчуге. // Вісник КДПУ . Вип. 2. Ч.2. – С. 11. (Музей КДУ)
Лушакова А.М. Містоутворюючі фактори розвитку Кременчука в епоху капіталізму ( друга половина ХІХ – початок ХХ століття ) // Вісник КДПУ імені М.Остроградського. Вип. 4. Ч. 2. – Кременчук, 2009. – С.173. ( Музей КДУ )
Лушакова А.М. Споруди військового відомства в забудові дожовтневого Кременчука //Вісник КДПУ імені М.Остроградського. Вип.4. Ч.2. – Кременчук, 2009. – С.178. (Музей КДУ )
Лушакова А.М. Улицами старого Кременчуга. – Кременчук, 2001. – 223с.
Мальгин А.С. Сокрушение «Восточного вала»: Сражение за Днепр (Кременчуг – с.60) // Читаем, учимся, играем.- 2003.- № 7.- С.6
Марочко В.І. Голод на Полтавщині 1932 – 1933 р.р.: Причини та наслідки // Тези доповідей і повідомлень другої Полтавської наукової конференції з історичного краєзнавства. — Полтава, 1991.- С.50
Місто Кременчук. Жертви війни та окупації // Книга Скорботи України. Полтавська область. Т.2.- Полтава: Полтавський літератор, 2003.- С.36
Михайло Якович Рудинський ( 1887 – 1958): Бібліографічний покажчик. — Київ – Полтава: Археологія, 2001.- 31 с.
Мокляк В. Полтавщина – “селітряна” держава // Край. – 2008. — № 12. – С. 14.
Некрасенко А.В. Колега.- Кременчук: Берізка, 2005.- 93 с.
Обревко Л.М., Жовтенька Ю.Л. Кременчужанка. Жіночі долі. Кн.. 2.- Кременчук: Християнська зоря, 2005.- 261 с.
Осташко О.І. До питання про форсований розвиток народного господарства міста Кременчука в 30-40-і роки ХХ століття. // «Проблемы создания новых машин и технологий». Научные труды КГПИ. Вып. 1. – Кременчуг, 1999. – С. 502. ( Музей КДУ )
Осташко О.І. та інш. Почесні громадяни міста Кременчука.- Кременчук, 2005.- 457 с.
Осташко О.І. Кременчуцький край в контексті історії України: Навчальний посібник. – Кременчук, 2003. – 420с. (Музей КДУ )
Павленко Н.И. Полудержавный властелин: (Полтавская битва. XVIII век).- Москва: Издательство политической литературы, 1991.- С.135
Паліївець І.Ф. Юність комсомолії Кременчуччини: Історія комсомолу Кременчуччини — в нарисах, спогадах, документах, віршах і піснях. – Кременчук: Кременчуцька міська друкарня 2007. – 925с.
Пилипенко О. Експорт лісу, продукції деревообробної промисловості з України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст..: ( згадується Кременчук ) // Київська старовина. – 2006. — № 5.
Полтавіка: Полтавська енциклопедія: У 12 т. Т.12. Релігія і церква / Гол. ред. О.А. Білоусько. – Полтава: Полтавський літератор, 2009. – 756с.
Полтавская губернія // Наше минуле: Журнал незалежної історичної думки. – Київ. — 1993.- С.208.
Полтавська область: Голодомор // Український голокост 1932 – 1933: свідчення тих, хто вижив: У 3-х т. Т.2.- К.: Києво-Могилянська Академія,2005. – С. 133.
Полтавщина у складі речі Посполитої // Край. – 2008. — № 12. – С. 13.
Полтавщина: Наші земляки, які виконували свій інтернаціональний обов’язок в Афганістані // В кн.: Чорні тюльпани. — К.:Друкарня “Столиця”, 1999.- С.370
Пономаренко Р. Історичний огляд створення штучних споруд на залізницях України в другій половині XIX – початку XX століть: Будівництво моста в Кременчуці (1870 – 1872 р.) // Київська старовина. — 2003.- № 4.- С.160, 161, 163
Ревегук В. Полтавщина в добу української революції 1917 – 1920 р.р.- Полтава, 2002.- 188 с. ( Кременчук на с.5, 14, 41-42,55-56, 65, 72, 78, 82-83, 99, 104, 112, 116, 122,128, 130, 143)
Розсоха Л.О. Грузини в Україні. Шляхами Давида Гурамішвілі.- Миргород, 2005.- 488 с.
Сербін А.О. Відкрите акціонерне товариство “Кременчукгаз”: Рік за роком (Історичний нарис).- Кременчук, 2005.- 292 с., іл.
Сербін А.О. Трагічні наслідки Афгану. Книга Пам’яті про загиблих воїнів-афганців м. Кременчука і приміського району. Ч.1. – Кременчук: Пресс Лайн, 2009. – 260с.
Сербін А.О. Трагічні наслідки Афгану. Книга Пам’яті про загиблих воїнів-афганців м .Кременчука і приміського району. Ч.2. – Кременчук, 2009. – 295.
Сергійчук В. Український Крим.- Київ: Українська Видавнича Спілка. — 304 с. (згадується Кременчуцька губернія на с. 159, 168)
Славетні люди Кременчуцького краю. Кн.3. – Кременчук: Християнська Зоря, 2006.- 640с.
Славетні чоловіки Кременчука. – Кременчук: Кременчук, 2003. – 339с.
Славетні чоловіки Кременчука.- 2-е вид.- Кременчук: “Християнська Зоря”, 2005.- 466 с.,іл.
Соколова І.М. Особливості судноплавних умов на Дніпрі поблизу Кременчука у ІІ половині ХІХ століття. //Світ довкілля. Вип. 15: квітень 2010: Кременчуцький міський екологічний бюлетень. – Кременчук: Олексієнко В.В., 2010. – С. 11.
Спогади – заповіти ветеранів. — К.: Україна, 2003.- 494 с.
Спроба відродження релігійної освіти під час нацистської окупації (1941 – 1944р.р.): (згадується Кременчук)// Релігійна освіта в Україні (перша половина XXст.): Збірка наукових праць.- Полтава, 1997.- С.68
Старожитності Кременчука: Археологічні пам’ятки території та округи міста.- Кременчук: Археологія, 2004.- 160 с.
Стороженко М.В. З мого життя. — К.:Либідь, 2005.- 432 с.
Супруненко О. Археологія в діяльності першого приватного музею України: Лубенський музей К.М.Скаржинської . — Київ — Полтава: Археологія, 2000.- 392 с.
Суховська І.В. До питання про територію найдавніших полтавських поселень .// Тези доповідей і повідомлень другої Полтавської наукової конференції з історичного краєзнавства. — Полтава, 1991.- С.69
Твердохлеб Н.Ф. Евреи Кременчуга: Исторический очерк. — Кременчук : Пирамида, 2004.- 326 с.
Твердохліб М.Ф. Кременчуччина в роки німецько-радянської війни 1941 – 1945 рр.: Історичний нарис. — Кременчук: Піраміда, 386 с.
Твердо хліб М.Ф. Слобожанське село в часи української революції та більшовицького терору, 1917 –1933 роки. Кн. 1 : 1917 –1921 роки. — Кременчук: Піраміда, 2005.- 123 с.
Тимченко Я. Василь Тютюнник – полковник армії УНР: Видатний військовий діяч // Історичний календар. — Київ, 2002.- С.246
Українське народознавство: Навчальний посібник. — 3-е вид., випр.- К.: Знання, 2006.- 568 с.
Український голокост 1932 – 1933: Свідчення тих, хто вижив: У з-х т.- К.: Києво – Могилянська академія, 2005
Участь полтавців у радянсько-фінській війні // Край. – 2007. — № 37.
Федько В.Т. Минуле завжди з нами. — Кременчук: Піраміда, 2003.- 89 с.
Хто є хто на Полтавщині. Видатні земляки: Довідково- біографічне видання .- Київ, 2004.- 271 с.
Чемерис В. Убивство на хуторі біля Диканьки: Хто скарав Брюховецького (згадується Кременчук) // Пам’ть століть.- 2003.- № 6.- С.100, 120
Червак Б. Полтавська битва і сьогодення: До 300-річчя Полтавської битви // Гетьман. – 2007. -№ 3-4. – С. 42.
231. Чиркова М. Перейменування населених пунктів Полтавщини місцевими органами Радянської влади як прояв антирелігійної державної політики //Полтавський регіон. На пульсі держави. – 2008. — № 4. – С. 84.
Шатков Ю.П., Шаткова Л.Д. Живи, Пам’ять! (Вони захищали Батьківщину).- Кременчук: “Кременчук”, 2004.- 231 с.
Шатков Ю.П., Шаткова Л.Д. Они сражались за Родину (Живи, Память!) Т.1.- Кременчук: Кременчук, 2001.- 343 с.
Шаткова Л.Д. Живи пам’ять! Т.3.: Школярам про Велику Вітчизняну війну. – Кременчук , 2007. — 433с.
Фендрик Л. Північна війна на Полтавщині // Край. – 2008. — № 12 . – С.6.
Шеховцев Н.И. Битва за Днепр: (упоминается Кременчуг).- Москва: Знание, 1983.- С.34
Юшко В.М. Минуле наддніпрянського міста: Для дітей, підлітків та юнацтва. Вип. 2.- Кременчук: Піраміда, 2001.- 12 с.
Юшко В.М. Минуле наддніпрянського міста: Для дітей , підлітків та юнацтва. Вип. 3.- Кременчук: Піраміда, 2004.- 15 с.
Юшко В.М. Шляхами полтавськими (три подорожі Т.Г.Шевченка).- Кременчук: Піраміда, 2004.- 39 с.

Подготовлено Кременчугской городской публичной библиотекой