Культура.Наука.Образование

Культура. Наука. Образование Кременчуга

Культура.Наука.Образование

Культура.Наука.Образование Кременчуга в статьях и книгах

Близнюк Г.О. Старі школи Крюкова (Розвиток народної освіти Крюкова в довоєнний час 1917 – 1941 рр.): Історичний нарис. — Кременчук: ВАТ “КВБЗ”, 2006.- 30с.
Вовк Федір Кіндратович: Етнограф, антрополог, археолог // Шаров І. 100 видатних імен України. — К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 1999.- С.81
Гаврик Р.Л. Шкільне будівництво на Полтавщині в 20-30 рр. // Тези доповідей і повідомлень другої наукової конференції з історичного краєзнавства. — Полтава, 1991.- С.115
Графік, живописець і письменник В.Г.Литвиненко (1908 – 1979 ) ( нар. В Кременчуці ) // Календар знаменний і пам’ятних дат. – 2008. — №3. – С. 92.
Гурій О. Надія Миронець – людина і науковець: Історик (нар. На Полтавщині) // Пам’ять століть. — 2003.- № 3.- С.153
Діденко В. Особливості “національної” підготовки пілотів.: Кременчуцький льотний коледж // Персонал. – 2007. — № 38. – С. 14.
Екологічна освіта учнів у позашкільних закладах: Центр еколого-натуралістичної творчості // Світ довкілля: Міський екологічний бюлетень. Вип. 2.- Кременчук, 2004.- С.18
З минулого – у сьогодення…: 75-річчя Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С.Макаренка присвячується. – Кременчук, 2006.- 144с.
Ігнатенко О. В.І.Вернадський і Кременчуччина – діалог триває // Світ довкілля: Кременчуцький міський екологічний бюлетень. Вип. 4.- Кременчук, 2005.- С.12
Ім’я Василя Докучаєва тісно пов’язане з Кременчуком: Вчений працював на Кременчуччині // Світ довкілля: Міський екологічний бюлетень. Вип. 2.- Кременчук, 2004.- С.20
Інститут економіки та нових технологій : ІЕНТ // Альманах Пошани підприємств Полтавщини: Презентаційно – іміджеві видання. — Полтава, 2002.- С.321
Інститут економіки та нових технологій: Ректор Третьяков Олег Вальтерович // Альманах пошани підприємств Полтавщини: Презентаційно – іміджеві видання .- Полтава, 2001.- С.130
Коваленко В.М., Герасимович Т.І. Зелений наш Кременчук. — Кременчук: Швидка, 2001.- 58 с.
Кондратюк Юрій Васильович: Вчений — винахідник . Один з піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів // Шаров І. 100 видатних імен України. — К: Видавничий дім “Альтернативи”, 1999.- С.177
Кременчуцький державний політехнічний університет // Альманах Пошани підприємств Полтавщини: Презентаційно – іміджеві видання. — Полтава, 2002.- С.322
Кременчуцький державний політехнічний університет // Ректор третього тисячоліття. — Київ, 2002.- С.13
Кременчуцький медичний коледж [ Нариси з історії ] . – Видавництво Кременчук, 2004. – 107с.
Максимович Михайло Олександрович: Вчений – природознавець, історик, фольклорист, письменник // Шаров І. 100 видатних імен України. — К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 1999.- С.246
Мальцев Олександр Феліксимович: Лікар, доктор наук ( працював на Полтавщині) // Дніпро. — 2002.- № 9-10.- С.143
Маслов Володимир Єлисейович – ректор Кременчуцького державного політехнічного університету // Ректор третього тисячоліття. — Київ, 2002.- С.7
Мірошниченко В. Пріоритетна галузь життєдіяльності суспільства. Проблеми освіти в Полтавській області //Полтавський регіон. На пульсі держави. – 2008. — № 3. – С. 8.
Остроградський Михайло Васильович: Математик // Шаров І. 100 видатних імен України. — К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 1999.- С.298
Перший керманич освітньої системи української держави: Іван Матвійович Тешенко – педагог // Підручник для директора. — 2002.- № 9-10.- С.135
Піддубник Іван Максимович: Спортсмен, борець // Шаров І. 100 видатних імен України. — К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 1999.- С.323
Пістоленко І.О. З плеяди першопрохідців космосу В.М.Челомей (1914 – 1984) : Вчений // 100-річчя Полтавського краєзнавчого музею: Матеріали ювілейної наукової конференції. Ч.3 .- Полтава, 1991.- С.65
Пильчиков Микола Дмитрович: Фізик // Шаров І. 100 видатних імен України. — К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 1999.- С.319
Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації: 23.09.08р. № 574 ( Полтавська обл.. Кременчук. – С.43.) // Офіційний вісник України. – 2008. – 28 жовтня ( № 79 ). – С.7.
Сізова К.Л. Імідж ІЕНТу та його роль у агітаційно – приймальній кампанії інституту // Регіональні перспективи. — 2003.- № 1(26).- С.64
Тенденції розвитку книгодрукування та головні шляхи розповсюдження книг в Україні у XVIII с.: (згадується Кременчук) // Бібліотечна планета. — 2003.- № 1.- С.9
Філянський Микола Григорович – 135 років від дня народження поета, маляра, науковця //Край. – 2008. — № 12. – С. 19.
Цехмістро Н.Я. До питання про розвиток народної освіти на Полтавщині (XVIII – поч. XIX ст.) // Тези доповідей і повідомлень другої Полтавської наукової конференції з історичного краєзнавства. — Полтава, 1991.- С.108
Шульга В. Там, де працював А.С.Макаренко: Про обласний ліцей – інтернат для обдарованих дітей з сільської місцевості ім. А.Макаренко

Библиография по теме Культура.Наука.Образование Кременчуга подготовлена Кременчугской городской публичной библиотекой