Природа и природные ресурсы

Природа и природные ресурсы Кременчугского края

Природа и природные ресурсы

Природа и природные ресурсы Кременчугского края в статьях и книгах

Акімов В. За якісну питну воду з підземних джерел // Світ довкілля: Кременчуцький міський екологічний бюлетень. Вип..4.- Кременчук, 2005.- С.25
Акімов В. Контролюючи якість води: Про стан водозабезпечення міста Кременчука // Світ довкілля: Кременчуцький екологічний бюлетень. Вип..3.- Кременчук. 2004.- С.8
Акімов В.І. Стан атмосферного повітря в м. Кременчуці та вплив на здоров’я мешканців міста // Довкілля та здоров’я.- 2003.- № 6 .- С.70
Бабаєв М.В. и др. Оценка влияния сброса хозбытовых вод в пруд-испаритель КНПЗ на природные воды прилегающей территории: АО «Укртатнафта» // Захист довкілля від антропогенного навантаження: Вип..3(5).- Харків-Кременчук: МПП “Август”, 2000.- С.5
Байрак О.М. Еталони біорізноманітності природно-заповідного фонду Лівобережного Придніпров’я // Сьомі Каришинські читання. Всеукраїнська науково – методична конференція “Людина та навколишнє середовище». — Полтава, 2000.- С.14
Байрак О.М. Основні напрямки антропогенних змін степового фіторізноманіття Лівобережного Придніпров’я // Захист довкілля від антропогенного навантаження: Вип.6(8).- Харків-Кременчук: Експерт, 2002.- С.87
Байрак О.М. Парки Полтавщини: історія створення, сучасний стан дендрофлори, шляхи збереження і розвитку.[Текст]/ О.М.Байрак, В.М.Самородов, Т.В.Панасенко. – Полтава: «Верстка» ,2007. – С. 143, 168.
Байрак О.М. Порівняння особливостей ліхенофлори промислових центрів середнього Придніпров’я: В статті представлені результати порівняння видового складу та особливостей поширення лишайників міст Кременчук та Черкаси. // Захист довкілля від антропогенного навантаження: Вип..4(6).- Харків – Кременчук.- 2001.- С.37
Байрак О.М. Роль існуючих та перспективних заповідних територій у формуванні екологічної мережі Полтавської області // Захист довкілля від антропогенного навантаження: Вип.7(9).- Харків — Кременчук: Експерт, 2002.- С.42
Байрак О.М. Стан та перспективи збереження природних ландшафтів в Полтавській області // Захист довкілля від антропогенного навантаження: Вип.10(12).- Харків-Кременчук, 2004.- С.46
Білик Л.І. Еколого — гігієнічний моніторинг Кременчуцького водосховища // Довкілля та здоров’я. — 2003.- № 4.- грудень. — С.63
Бассейн Днепра ( Днепр, Кременчугское водохранилище и его притоки)// Курикин Б.М., Щербуха А.Я. Любительское рыболовство.- Киев: Урожай, 1985.- С.36
Валявська Г.І., Акімов В.І. Про поводження з відходами у м. Кременчуці Полтавської області: Коротка характеристика побутових відходів і сан нагляд // Довкілля та здоров’я. — 2003.- № 2.- С.64
В.І.Вернадський і Кременчуччина – вінок шани: 5 Всеукраїнська науково -пракитична конференція: Біосферно-ноосферні ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів. — Кременчук: Б.в., 2005.- 23 с.
Від Дніпра до стандарту “Вода питна”: Про поліпшення якості питного водопостачання населенню міста Кременчука // Світ довкілля: Міський екологічний бюлетень. Вип.2.- Кременчук, 2004.-С.7
Волкова В.І. Довідка про стан забруднення атмосферного повітря міста Кременчука // Світ довкілля : Кременчуцький міський екологічний бюлетень. Вип.4.- Кременчук, 2005.- С.10
Волкова В. Огляд забруднення атмосферного повітря міста Кременчука за 2003 рік // Світ довкілля: Кременчуцький екологічний бюлетень. Вип.3.- Кременчук, 2004.- С.5
Волошин І. Дослідження шкідливого впливу автотранспорту на здоров в Кременчуцькому територіально-промисловому комплексі, та шляхи його зменшення // Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип. 8. – Харків – Кременчук: ПП Швидка, 2003. – С. 69.
Демьохін Г.А. Пташине населення Кременчука [ Текст ] / Демьохін Г.А., Музиченко Н.В., Соколова І.М.. – Полтава: ФОП Говоров С.В.,2008. – 95с.
Демьохін Г.А. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в галузі екології: Структура електронного екологічного атласу м. Кременчука. База даних результатів ліхеноіндикаційних досліджень м. Кременчука // Захист довкілля від антропогенного навантаження: Вип.8(10).- Харків – Кременчук: ПП “Швидка”, 2003.- С.44
Демехин Г. Оценка изменений гидрохимического режима Кременчугского водохранилища в июле 2001 г. и его последствия // Захист довкілля від антропогенного навантаження: Вип.5 (7).- Харків – Кременчук: ПП “Швидка”, 2001.- С.28
Демехин Г. Оценка загрязнения подземных вод ионами тяжелых металлов: (На примере городской свалки г.Кременчуга) // Захист довкілля від антропогенного навантаження: Вип.3 (5).- Харків – Кременчук: МПП “Август”, 2000.- С.39
Дмитриева В.А. и др. Микробиологические и биохимические характеристики экологического состояния приплотинного участка Кременчугского водохранилища // Захист довкілля від антропогенного навантаження: Вип. 6(8).- Харків – Кременчук: РА “Експерт”, 2002.- С.49
Дмитриева В.А. и др. Роль экологического мониторинга при принятии управленческих решений в области водопользования: (упоминается Кременчугское водохранилище) // Захист довкілля від антропогенного навантаження: Вип. 7(9).- Харків – Кременчук: РА “Експерт”, 2002.- С.95
Дмитриева В.А. и др. Экологическая диагностика состояния приплотинного участка Кременчугского водохранилища // Захист довкілля від антропогенного навантаження: Вип.6(8).- Харків – Кременчук: РА “Експерт”, 2002.- С.41
Довідка про стан повітряного басейну міста Кременчука // Світ довкілля: Міський екологічний бюлетень. Вип.2.- Кременчук, 2004.-С.15
Енергія життя: Туристичні маршрути Кременчуцького району Полтавщини. — Кременчук: Агенція територіального розвитку, 2005.- 12 с.
Єгоров В. Стан охорони навколишнього середовища та перспективні напрямки його поліпшення : ( на прикладі міста Кременчука) // Захист довкілля від антропогенного навантаження: Вип. 5(7).- Харків – Кременчук: ПП “Швидка”, 2001.- С.5
Закіпний М. Про стан реалізації заходів з укріплення берегів Кременчуцького водосховища у межах Полтавської області // Світ довкілля: Кременчуцький екологічний бюлетень. Вип.3.- Кременчук, 2004.- С.11
Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип. 11(13).- Кременчук: Швидка, 2005.- 172 с.
Захист довкілля від антропогенного навантаження : Вип.3(5).- Х.- Кременчук: Август, 2000.- 110 с.
Захист довкілля від антропогенного навантаження: Вип..4(6).- Х.- Кременчук: ПП “Швидка”, 2001.- 110 с.
Захист довкілля від антропогенного навантаження: Вип. 5(7).- Х.- Кременчук: Швидка, 2001.- 117 с.
Захист довкілля від антропогенного навантаження: Вип. 7(9).- Х.- Кременчук: РА “Експерт”, 2002.- 95 с.
Захист довкілля від антропогенного навантаження: Вип. 8(10).- Харків-Кременчук: ПП “Швидка”,2003.- 120 с.
Захист довкілля від антропогенного навантаження: Вип. 9(11).- Кременчук: Швидка, 2004.- 90 с.
Захист довкілля від антропогенного навантаження: Вип..10(12).- Харків-Кременчук: ПП “Швидка”, 2004.- 123 с.
Захист довкілля від антропогенного навантаження: Вип. 11(13).- Кременчук: Швидка, 2005.- 172 с
Захист довкілля від антропогенного навантаження. Випуск 12 (14). – Кременчук: Швидка, 2006.- 154с.
Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип.1 (17). – Кременчук:Верстка, 2008.- 112с.
Звіт про виконання природоохоронних заходів згідно з розподілом видатків на 2004 рік на виконання програми охорони довкілля у м. Кременчуці станом на 1.07.2004 р. // Світ довкілля: Кременчуцький екологічний бюлетень. Вип.3.- Кременчук, 2004.- С.22
Зеров К.К. Формирование растительности и зарастание водохранилищ Днепровского каскада: Кременчугское водохранилище. — Киев: Наукова думка, 1976.- С.101
Игнатенко А.А. 115 лет исследованию В.И.Вернадским Кременчугского уезда: По материалам эпистолярного наследия академика В. И. Вернадского. — Кременчуг: Ткалич, 2006.- 69 с.
Інформація про надходження та використання коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища та фінансування природоохоронних заходів у 2003 році // Світ довкілля: Міський екологічний бюлетень. Вип.2.- Кременчук, 2004.-С.23
Кальченко Н. Система регіональних ландшафтних парків (РЛП) в долині Дніпра // Світ довкілля: Кременчуцький екологічний бюлетень Вип.3.- Кременчук, 2004.- С.15
Крайнов І. Непридатні або заборонені до використання пестициди // Світ довкілля: Кременчуцький екологічний бюлетень. Вип..3.- Кременчук, 2004.- С.12
Кременчугская библиография академика В.И.Вернадского: по материалам периодической печати г.Кременчуга, проходившей в нем Международных и Всеукраинской научно-практических конференций и выступлений его жителей в других местах. – Кременчуг: Принт Люкс, 2008. – 111с.
Кременчук потребує особливої уваги: Засідання профільного екологічного комітету Верховної Ради в Кременчуці // Світ довкілля: Міський екологічний бюлетень. Вип.2.- Кременчук, 2004.-С.2
Кременчуку – 435 років: Матеріали науково – практичної конференції. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2006.- 191с.
Куди подіти відходи // Світ довкілля: Кременчуцький екологічний бюлетень. Вип.3.- Кременчук, 2004.- С.27
Маркина Я.С. и др. Переориентация стратеги экологического мониторинга в связи с реализацией единой управляющей водоохранной системы: (Упоминается КНПЗ)// Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип. 7(9).- Харків – Кременчук: РА “Експерт”, 2002.- С.26
Маркіна Я.С. Використання даних моніторингу якості підземних вод для вирішення водоохоронних задач в зоні впливу нафтопереробних підприємств // Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип. 10(12).- Харків – Кременчук, 2004.- С.69
Музиченко Н. Виходи кристалічних порід українського кристалічного щита на денну поверхню в межах Кременчука і його околиць // Світ довкілля. – 2008. — № 10. – С. 24.
Некрасенко Л.А. Дендрофлора міста Кременчука та околиць: сучасний і перспективи в озелененні // Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип.6(8).- Харків – Кременчук: РА “Експерт”, 2002.- С.76
Некрасенко Л.А., Писаренко В.М. Хімічний склад ґрунтів околиць м. Кременчука // Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип.7(9).- Харків – Кременчук: РА “Експерт”, 2002.- С.66
Никифоров В.В О результатах экспериментальных исследований эффективности биодеструкторов нефтешламов: приводятся результаты исследований на базе биоэкологии Кременчугского университета // Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип.3 (5). – Харків – Кременчук: МПП “Август”, 2000.
Никифоров В.В. Экологическа сеть Среднего Приднепровья: современное состояние и пути оптимизации: Монография.- Дн-к: Вид-во ун-ту, 2003.- 188 с.
Онищенко И.В. Анализ уровней загрязнения атмосферного воздуха сильваценозов среднего Приднепровья // Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип.3(5).- Харків – Кременчук: МПП “Август”, 2000.- С.98
Основні чинники евтофікації поверхневих вод Середнього Придніпров’я є Кременчуцьке водосховище, стічні та ґрунтові води // Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип.10(12).- Харків – Кременчук, 2004.- С.20
Пахомов В.М. К вопросу комплексного изучения процес сов подтопления города Кременчука подземными водами // Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип. 4(6).- Харків – Кременчук, 2001.- С.72
Передати нащадкам. Екологічне краєзнавство: Науково – популярні розповіді / Редактор – упоряд. А.П.Гайшинська.- Полтава: “Верстка”, 2006.- 306 с.
Під Кременчуком створили дендропарк // Світ довкілля. – 2008. — № 10. – С. 22
Положення про порядок надання екологічної інформації // Світ довкілля: Кременчуцький екологічний бюлетень. Вип.3.- Кременчук, 2004.- С.28
Придніпровський парк – зелена візитка міста // Світ довкілля: Міський екологічний бюлетень. Вип.2.- С.19
Програма IV Всеукраїнської науково-практичної конференції: “ Ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіону. — Кременчук, 2004.- 14 с.
Програма охорони довкілля в місті Кременчук на період 2008 – 2015 роки // Світ довкілля. – 2008. — № 10. – С. 6.
Регіональні екологічні мережі України та роль громадськості в їх впровадженні: Матеріали Всеукраїнського семінару-практикуму. — К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2004.- 96 с.
Руйнування дамби може перетворитися на екологічну катастрофу // Світ довкілля. Вип.2.- Кременчук, 2004.- С.6
Самойленко В. Гігієна житлових будівель // Світ довкілля: Кременчуцький екологічний бюлетень. Вип.3.- Кременчук, 2004.- С.19
Світ довкілля: Кременчуцький міський екологічний бюлетень: Вип. 1.- Кременчук: Приватна газета, 2003.- 31 с.
Світ довкілля : Кременчуцький міський екологічний бюлетень : Вип.. 2.- Кременчук: Приватна газета, 2004.- 31 с.
Світ довкілля: Кременчуцький міський екологічний бюлетень. Вип. 3.- Кременчук: Приватна газета, 2004.- 31 с.
Світ довкілля: Кременчуцький міський екологічний бюлетень: Вип. 4.- Кременчук: Приватна газета, 2005.- 31 с.
Cвіт довкілля: Кременчуцький міський екологічний бюлетень. Вип. 5.- Кременчук: Приватна газета, 2005.- 32 с.
Cвіт довкілля: Кременчуцький міський екологічний бюлетень. Вип..6.- Кременчук: Приватна газета, 2006.- 32 с.
Світ довкілля: Кременчуцький міський екологічний бюлетень. Вип..7.- Кременчук: Приватна газета, 2006.- 32 с.
Світ довкілля: Кременчуцький міський екологічний бюлетень. Вип.. 8.- Кременчук: Приватна газета, 2007. – 31с.
Світ довкілля: Кременчуцький міський екологічний бюлетень. Вип.. 9.- Кременчук: Приватна газета, 2007. – 31с.
Світ довкілля: Кременчуцький міський екологічний бюлетень. Вип.. 10. – Кременчук: приватна газета, 2008. – 28с.
Світ довкілля: Кременчуцький міський екологічний бюлетень. Вип.. 11. – Кременчук: Верстка, 2008. – 28с.
Світ довкілля: Кременчуцький міський екологічний бюлетень. Вип.. 12. – Кременчук: СПД Олексієнко В.В., 2009. – 32с.
Світ довкілля. Вип.13: вересень 2009: Кременчуцький міський екологічний бюлетень. – Кременчук: Олексієнко В.В., 2009. – 32с.
Світ довкілля. Вип.. 15: квітень 2010: Кременчуцький міський екологічний бюлетень. – Кременчук: Олексієнко В.В., 2010. – 32с.
Система водовідведення міста потребує серйозної реконструкції під захистом держави // Світ довкілля: Кременчуцький екологічний бюлетень. Вип.2.- С.3
З історії діяльності громадських природоохоронних організацій м. Кременчука // Світ довкілля. – 2008. — № 11. – С.18.
Солошин І. Дослідження шкідливого впливу автотранспорту на здоров’я в Кременчуцькому територіально-промисловому комплексі, та шляхи його зменшення // Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип.8.- Харків – Кременчук: ПП Швидка, 2003.- С.69
Соколова І. З історії діяльності громадських природоохоронних організацій м. Кременчука // Світ довкілля. – 2008. — № 11. – С.18.
Солошин И.А. Проблемы управления качеством подготовки бакалавров экологов при изучении дисциплины “Урбоэкология”: КГПУ // Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип. 7(9).- Харків – Кременчук: РА “Експерт”, 2002.- С.90
Стан довкілля Кременчука у 2003 році //Cвіт довкілля: Кременчуцький екологічний бюлетень. Вип. 3.- Кременчук, 2004.- С.3
Твердохліб М.Ф. Кременчук бореться: Історія Зеленого руху. Кн. 1.- Кременчук: Піраміда, 2002.- 281 с.
Твердохліб М.Ф., Юно О.М. Кременчук бореться: Історія Зеленого руху . Кн..2.- Кременчук: Піраміда, 2005.- 283 с.
У Кременчуці будуть біотуалети // Світ довкілля: Міський екологічний бюлетень. Вип. 2.- Кременчук, 2004.- С.17
Хурса В.В. Вернадський у Шишаках: історико-краєзнавчі нариси, дослідження. – Полтава — Шишаки: Полтавський літератор, 2008. – 237с.
Шмандий В.М. и др. Некоторые перспективные направления утилизации твердых бытовых отходов в Кременчугском регионе // Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип. 3(5).- Харків – Кременчук: МПП “Август”, 2000.- С.21
Шушляков О.В. та ін. Вплив на природне середовище та його наслідки: Вплив техногенних факторів на екологічну ситуацію Лівобережного Придністров’я // Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип. 10(12).- Харків – Кременчук, 2004.- С.5
Шушляков А.В. К вопросу экологии городов с развитой промышленной инфраструктурой // Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип. 3(5).- Харків – Кременчук: МПП “Август”, 2000.- С.64

Подготовлено Кременчугской городской публичной библиотекой